Pojištění čelního skla

Pojištění čelního skla patří mezi jedno z možností připojištění motorového vozidla, která je možné ještě sjednat k povinnému ručení vozidla. K motorovému vozidlu se vztahuje ještě celá řada pojistných produktů. Mezi další nejrozšířenější pojištění vozidel patří také havarijní pojištění. Úhrnem by se dalo říci, že pro majitele motorových vozidel existují povinná a nepovinná pojištění. Povinná pojištění jsou zastoupena tzv. povinným ručením. Výše plateb pojistného v tomto případě závisí na kubatuře konkrétního vozidla. V každém z nepovinných pojištění vozidel má pojištěnec možnost zvolit si určitá cenová rozmezí, která jsou závislá na výši pojistného krytí v případě škodné události…

Pojištění čelního skla je doplňkové pojištění vozidel

Pojištění čelního skla je doplňkové pojištění, které je možno zařadit mezi užitečná připojištění, která si vlastník motorového vozidla může ještě dojednat. Mimo pojištění čelních skel, lze pojistit i ostatní okna, která jsou součástí vozidla. Jsou to především pojištění vozidla zaměřená na pokrytí škod vzniklé na vozidle v důsledku havárie. Vedle těchto existují i ještě další druhy pojištění, která svým přímým zaměřením pokrývají zdravotní rizika, která doprovází havárii. Mimo těchto uvedených, si lze sjednat ještě třeba i pojištění zavazadel a řadu dalších, se kterými Vás blíže seznámí zástupci pojišťovny. Případně je možné informace nalézt i na patřičných webových stránkách, které zabývají pojištěním ve vazbě k motorovému vozidlu…

Pojištění čelního pojištění je užitečné připojištění

V případě, že majitel motorového vozidla je prozíravý a zváží všechny možné okolnosti, které mohou při nehodě nastat, dojde k závěru, že pojištění čelního skla by nemělo v komplexu pojištění chybět. Ceny za výměnu čelních skel neustále rostou, a proto je nanejvýš užitečné mít toto riziko pokryté sjednaným připojištěním vozidla

 kalkulačka povinné ručení, srovnejte si nové havarijní pojištění, jak na povinné ručení

Pojištění čelního skla